Ambitioner for kulturliv- og fritidslivet

Det er i stærke fællesskaber, at det gode liv leves. Stærke fællesskaber gør vores lokalområder til et attraktivt sted at leve og bo. Vi skal derfor støtte op om idræt og kultur - både bredden og eliten.

Det er i stærke fællesskaber, at det gode liv leves. Stærke fællesskaber gør vores lokalområder til et attraktivt sted at leve og bo. Vi skal derfor støtte op om idræt og kultur – både bredden og eliten.

Vi skal have dagtilbud af høj kvalitet og børnefamilierne skal have valgmuligheder i form af deltidspladser og tilskud til pasning af egne børn. Folkeskolerne skal sikre trivsel og læring gennem mangfoldige læringsmiljøer. Børn og unge udvikles i både skoletiden og fritiden. Derfor skal der også være tid til leg, foreningsaktiviteter, at være frivillig træner/leder og til fritidsjob. Vi vil reducere skoledagens længde ved at skabe rammer for bedre samarbejder mellem foreninger og skoler og derved øge børn og unges sundhed og trivsel.