Ambitioner for velfungerende infrastruktur

Velfungerende infrastruktur understøtter bosætning og vækst. Der er derfor brug for en styrket infrastruktur i vores vestlige del af kommunen. Omfartsvejen til Rantzausminde skal etableres og den statslige omfartsvej til Faaborg skal søges realiseret.

Velfungerende infrastruktur understøtter bosætning og vækst. Der er derfor brug for en styrket infrastruktur i vores vestlige del af kommunen. Omfartsvejen til Rantzausminde skal etableres og den statslige omfartsvej til Faaborg skal søges realiseret.