Ambitioner for en effektiv kommune

Svendborg Kommune har dygtige og engagerede medarbejdere. Vi skal fastholde og tiltrække dygtige folk i fremtiden. Med tillid, øget ansvar, digitalisering, automatisering, LEAN (metode til at trimme organisationer) prisafprøvning mm. skal vi sikre en mere effektiv drift. Det vil øge råderummet til anlægsinvesteringer og sikre bedre kommunal service.

Svendborg Kommune har dygtige og engagerede medarbejdere. Vi skal fastholde og tiltrække dygtige folk i fremtiden. Med tillid, øget ansvar, digitalisering, automatisering, LEAN (metode til at trimme organisationer) prisafprøvning mm. skal vi sikre en mere effektiv drift. Det vil øge råderummet til anlægsinvesteringer og sikre bedre kommunal service.